21.3.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 128/31


Beroep ingesteld op 28 januari 2022 — Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA)

(Zaak T-60/22)

(2022/C 128/43)

Taal van het verzoekschrift: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, Frankrijk) (vertegenwoordiger: T. de Haan, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Ambrosetti Group Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van het beeldmerk TEHA — internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie nr. 1 404 100

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 23 november 2021 in zaak R 839/2021-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten, daaronder begrepen de kosten die verzoekers rechtsvoorganger zijn opgekomen in de procedure voor de vierde kamer van beroep van het EUIPO.

Aangevoerd middel

Schending van artikel 18, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.