10.1.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 11/3


Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 november 2021 — Autostrada Wielkopolska S.A. / Europese Commissie, Republiek Polen

(Zaak C-933/19 P) (1)

(Hogere voorziening - Staatssteun - Concessie van een tolsnelweg - Wet waarbij bepaalde voertuigen worden vrijgesteld van tolgelden - Door de lidstaat aan de concessiehouder verleende compensatie voor inkomstenderving - Schaduwtol - Door de Europese Commissie buitensporig geachte compensatie die steun vormt - Besluit van de Commissie waarbij deze steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast - Procedurele rechten van de steunontvanger - Verplichting voor de Commissie om bijzondere waakzaamheid aan de dag te leggen - Begrip “staatssteun” - Voordeel - Verbetering van de verwachte financiële situatie van de concessiehouder - Criterium van de particuliere marktdeelnemer in een markteconomie - Onjuiste opvatting van het bewijs - Ontoereikende motivering - Onjuiste opvatting van het litigieuze besluit - Substitutie van gronden - Omkering van de bewijslast - Schending van het beginsel van voorrang van het Unierecht - Rechterlijke toetsing door het Gerecht - Verplichtingen en grenzen)

(2022/C 11/04)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Autostrada Wielkopolska S.A. (vertegenwoordigers: O. Geiss, Rechtsanwalt en T. Siakka, dikigoros)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Armati, K. Herrmann en S. Noë, gemachtigden), Republiek Polen (vertegenwoordigers: B. Majczyna en M. Rzotkiewicz, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Autostrada Wielkopolska S.A. wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van de Europese Commissie.

3)

De Republiek Polen draagt haar eigen kosten.


(1)  PB C 87 van 16.03.2020.