4.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 44/79


Beroep ingesteld op 5 december 2018 — The Logistical Approach / EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)

(Zaak T-716/18)

(2019/C 44/105)

Taal van het verzoekschrift: Frans

Partijen

Verzoekende partij: The Logistical Approach BV (Uden, Nederland) (vertegenwoordigers: R. Milchior en S. Charbonnel, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Frankrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij in de procedure voor het Gerecht

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk „Idealogistic Compass Greatest care in getting it there” voor de kleuren zwart, wit en blauw — inschrijvingsaanvraag nr. 14 567 201

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 21 september 2018 in zaak R 2062/2017-4

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen;

het EUIPO verwijzen in de kosten;

de vennootschap Idea Groupe verwijzen in de kosten van haar interventie, ingeval zij besluit te interveniëren.

Middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.