201805250621897412018/C 200/632482018TC20020180611NL01NLINFO_JUDICIAL20180416494911

Zaak T-248/18: Beroep ingesteld op 16 april 2018 — Cabello Rondón/Raad


C2002018NL4910120180416NL0063491491

Beroep ingesteld op 16 april 2018 — Cabello Rondón/Raad

(Zaak T-248/18)

2018/C 200/63Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Diosdado Cabello Rondón (Venezuela) (vertegenwoordigers: L. Giuliano en F. Di Gianni, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

nietigverklaring van besluit (GBVB) 2018/90 van de Raad van 22 januari 2018 tot wijziging van besluit (GBVB) 2017/2074 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela en uitvoeringsverordening (EU) 2018/88 van 22 januari 2018 tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2017/2063 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela, voor zover de bepalingen ervan verzoeker betreffen; en

verwijzing van de Raad in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker twee middelen aan.

1.

Eerste middel: schending van het beginsel van behoorlijk bestuur en van verzoekers rechten van verweer en op effectieve rechterlijke bescherming, door hem niet binnen een redelijke termijn toegang te verlenen tot het bewijs dat beweerdelijk zijn opname op de lijst onderbouwt.

2.

Tweede middel: beoordelingsfout van de Raad, aangezien deze niet heeft aangetoond dat verzoeker betrokken is bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Venezuela.