16.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 134/23


Beroep ingesteld op 6 februari 2018 — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Zaak T-63/18)

(2018/C 134/33)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgarije) (vertegenwoordiger: A. Kostov, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanje)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk TORRO Grande Meat in Style — inschrijvingsaanvraag nr. 14 744 452

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 20 december 2017 in zaak R 1776/2017-2

Conclusies

gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing voor zover hierin het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling wordt afgewezen;

verwijzing van het EUIPO en Grupo Osborne S.A. in de kosten van „Torro Entertainment” Ltd. met betrekking tot de procedure voor het Gerecht alsmede de beroeps- en oppositieprocedure.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 2017/1001;

niet-nakoming van de motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht.