4.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/2


Hogere voorziening ingesteld op 19 april 2018 door CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 22 juni 2018 in zaak T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH / Europese Commissie

(Zaak C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (vertegenwoordiger: A. Schuster, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (Achtste kamer) heeft bij beschikking van 10 januari 2019 de hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard en beslist dat rekwirante haar eigen kosten zal dragen.