20.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 172/26


Beschikking van de president van het Hof van 11 februari 2019 — Europese Commissie/Slowaakse Republiek

(Zaak C-614/18) (1)

(2019/C 172/35)

Procestaal: Slowaaks

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 445 van10.12.2018.