3.4.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/59


Beroep ingesteld op 3 februari 2017 — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Zaak T-72/17)

(2017/C 104/83)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Gabriele Schmid (Halbenrain, Oostenrijk) (vertegenwoordiger: B. Kuchar, advocate)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Oostenrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: internationale inschrijving van het merk „Steirisches Kürbiskernöl” met aanduiding van de Europese Unie — internationale inschrijving nr. 900 100

Procedure voor het EUIPO: procedure tot vervallenverklaring

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 7 december 2017 in zaak R 1768/2015-4

Conclusies

de bestreden beslissing herzien en het merk met internationaal inschrijvingsnummer 900 100 voor de Europese Unie vervallen verklaren voor alle waren;

subsidiair,

de bestreden beslissing vernietigen op grond dat niet is bewezen dat het merk met internationaal inschrijvingsnummer 900 100 normaal is gebruikt als merk en de zaak terugverwijzen naar het EUIPO;

in elk geval, de merkhouder gelasten de verzoekende partij in de procedure voor het EUIPO te vergoeden voor de kosten en hem tevens verwijzen in de kosten van de onderhavige procedure.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009.