201805250441897012018/C 200/542972017TC20020180611NL01NLINFO_JUDICIAL20180424424211

Zaak T-297/17: Arrest van het Gerecht van 24 april 2018 — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk WE KNOW ABRASIVES — Merk bestaande in een reclameslogan — Bevoegdheid van de kamer van beroep in geval van een beroep dat beperkt is tot een deel van de door de merkaanvraag aangeduide diensten — Artikel 64, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 71, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001] — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]


C2002018NL4210120180424NL0054421421

Arrest van het Gerecht van 24 april 2018 — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(Zaak T-297/17) ( 1 )

„[„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk WE KNOW ABRASIVES — Merk bestaande in een reclameslogan — Bevoegdheid van de kamer van beroep in geval van een beroep dat beperkt is tot een deel van de door de merkaanvraag aangeduide diensten — Artikel 64, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 71, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001] — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]”

2018/C 200/54Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hannover, Duitsland) (vertegenwoordiger: M. Horak, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: W. Schramek en A. Söder, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 6 maart 2017 (zaak R 1595/2016-4) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken WE KNOW ABRASIVES als Uniemerk

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 6 maart 2017 (zaak R 1595/2016-4) wordt vernietigd voor zover daarbij de inschrijving van het woordteken WE KNOW ABRASIVES is geweigerd voor de diensten van klasse 35 die als volgt zijn omschreven: „Reclame; beheer van commerciële zaken; administratieve diensten; groothandelsdiensten op het gebied van metaalwaren voor de bouw; zakelijke administratie”.

2)

De overige vorderingen van VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG worden verworpen.

3)

VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken en het EUIPO dragen elk hun eigen kosten.


( 1 ) PB C 231 van 17.7.2017.