23.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/46


Beroep ingesteld op 16 september 2016 — LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

(Zaak T-804/16)

(2017/C 022/63)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: LG Electronics, Inc. (Seoel, Republiek Korea) (vertegenwoordiger: M. Graf, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: Uniewoordmerk „Dual Edge” — inschrijvingsaanvraag nr. 14 463 178

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 2 september 2016 in zaak R 832/2016-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009.