31.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 402/59


Beroep ingesteld op 16 september 2016 — LG Electronics/EUIPO (Second Display)

(Zaak T-659/16)

(2016/C 402/70)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: LG Electronics, Inc. (Seoel, Zuid-Korea) (vertegenwoordigers: T. de Haan en P. Péters, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: Uniewoordmerk „Second Display” — inschrijvingsaanvraag nr. 14 362 248

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 10 juni 2016 in zaak R 106/2016-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten, daaronder begrepen de kosten die verzoekster voor de eerste kamer van beroep van het EUIPO zijn opgekomen.

Aangevoerd middel

schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 75 van verordening nr. 207/2009.