201805250731897212018/C 200/467632016TC20020180611NL01NLINFO_JUDICIAL20180412363722

Zaak T-763/16: Arrest van het Gerecht van 12 april 2018 — PY / EUCAP Sahel Niger („Arbitragebeding — Personeel van internationale missies van de Europese Unie — Geschillen inzake arbeidsovereenkomsten — Interne onderzoeksprocedures — Bescherming van slachtoffers bij melding van een situatie van intimidatie — Contractuele aansprakelijkheid”)


C2002018NL3620120180412NL0046362372

Arrest van het Gerecht van 12 april 2018 — PY / EUCAP Sahel Niger

(Zaak T-763/16) ( 1 )

„(„Arbitragebeding — Personeel van internationale missies van de Europese Unie — Geschillen inzake arbeidsovereenkomsten — Interne onderzoeksprocedures — Bescherming van slachtoffers bij melding van een situatie van intimidatie — Contractuele aansprakelijkheid”)”

2018/C 200/46Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: PY (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: EUCAP Sahel Niger (vertegenwoordigers: E. Raoult en M. Vicente Hernandez, advocaten)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 272 VWEU, strekkende tot veroordeling van EUCAP Sahel Niger tot vergoeding van de schade die verzoeker stelt te hebben geleden als gevolg van de niet-nakoming van een contractuele verplichting door EUCAP Sahel Niger

Dictum

1)

EUCAP Sahel Niger wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 10000 EUR aan PY.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

EUCAP Sahel Niger wordt verwezen in haar eigen kosten en in drie vierde van de kosten van PY.


( 1 ) PB C 6 van 9.1.2017.