23.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/3


Hogere voorziening ingesteld op 26 september 2016 door Francisco Javier Rosa Rodriguez tegen de beschikking van het Gerecht (Vijfde kamer) van 20 juli 2016 in zaak T-358/16, Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Zaak C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirant: Francisco Javier Rosa Rodriguez (vertegenwoordiger: J. Velasco Velasco, abogado)

Andere partij in de procedure: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Bij beschikking van 8 december 2016 heeft het Hof (Negende kamer) de hogere voorziening afgewezen en beschikt dat rekwirant zijn eigen kosten zal dragen.