19.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/31


Beroep ingesteld op 9 juli 2015 — Renfe-Operadora/BHIM (AVE)

(Zaak T-367/15)

(2015/C 346/37)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: J.-B. Devaureix en M. Hernández Sandoval, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Betrokken merk: gemeenschapsbeeldmerk met woordelement „AVE” — Aanvrage tot herstel in de vorige toestand — inschrijvingsaanvraag nr. 5.640.198

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het BHIM van 24 april 2015 in zaak R 712/2014-5

Conclusies

De bestreden beslissing vernietigen en de „aanvrage tot herstel in de vorige toestand” toewijzen, en aldus verzoeksters beroep tegen de beslissing van 4 februari 2014 van de nietigheidsafdeling ontvankelijk verklaren, waarop de vijfde kamer van beroep van het BHIM moet beslissen.

Het BHIM verwijzen in de kosten.

Aangevoerde middelen

Onvolledige uiteenzetting van de feiten in de bestreden beslissing alsook procedurele onregelmatigheden, die hebben geleid tot schending van verzoeksters rechten van verdediging en tot schending van de zorgvuldigheidsplicht.

Onjuiste bewijswaardering, wanverhouding tussen de vermeendelijk door verzoekster begane formele onregelmatigheid en de daaraan verbonden gevolgen, waardoor haar het recht is ontnomen om beroep in te stellen tegen een voor haar belangen nadelige beslissing, en overdreven formalisme in de bestreden beslissing.

Schending van verzoeksters rechten van verdediging door de onmogelijkheid om de materiële gronden voor de gedeeltelijke nietigverklaring van het merk „AVE” te bestrijden.