7.9.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/77


Beroep ingesteld op 25 juni 2015 — Windrush Aka/BHIM — Dammers (The Specials)

(Zaak T-336/15)

(2015/C 294/92)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Windrush Aka LLP (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Malynicz, barrister en S. Britton, solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Jerry Dammers (Londen, Verenigd Koninkrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het BHIM

Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: gemeenschapswoordmerk „The Specials” — gemeenschapsmerk nr. 3 725 082

Procedure voor het BHIM: vervalprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 18 maart 2015 in zaak R 1412/2014-1

Conclusies

Vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het BHIM in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster.

Aangevoerd middel

Schending van artikel 15, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009.