15.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 59/18


Beschikking van het Gerecht van 10 december 2015 — Cofely Solelec e.a./Parlement

(Zaak T-224/15) (1)

((„Beroep tot nietigverklaring - Overheidsopdrachten voor werken - Aanbestedingsprocedure - Afwijzing van de offerte van een inschrijver - Intrekking van de bestreden handeling - Afdoening zonder beslissing”))

(2016/C 059/20)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxemburg) en Cofely Fabricom (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk V. Elvinger en S. Marx, vervolgens S. Marx, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: L. Chrétien en M. Mraz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van besluit nr. 103299 van 27 april 2015 van het directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek van het Europees Parlement, waarbij de offerte van verzoeksters voor perceel 75, „Elektriciteit — Sterkstroom”, in het kader van aanbesteding INLO-D-UPIL-T-14-AO4 betreffende het project voor de uitbreiding en modernisering van het gebouw Konrad Adenauer te Luxemburg terzijde is gelegd, en waarbij de opdracht aan een andere inschrijver is gegund

Dictum

1)

Op het onderhavige beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2)

Het Europees Parlement draagt zijn eigen kosten en die van Cofely Solelec, Mannelli & Associés SA en Cofely Fabricom.


(1)  PB C 205 van 22.6.2015.