18.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 437/26


Arrest van het Gerecht van 7 november 2017 — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Zaak T-627/15) (1)

([„Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniewoordmerk BIANCALUNA - Ouder nationaal beeldmerk bianca - Proceseconomie - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Dezelfde waren - Overeenstemmende tekens - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”])

(2017/C 437/30)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italië) (vertegenwoordigers: E. Montelione, M. Borghese en R. Giordano, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: S. Bonne, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Duitsland) (vertegenwoordiger: P. Lange, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 7 augustus 2015 (zaak R 2952/2014-5) inzake een oppositieprocedure tussen Bianca-Moden en Frame

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Frame Srl wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 68 van 22.2.2016.