26.2.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 72/31


Arrest van het Gerecht van 18 januari 2018 — Kenup Foundation e.a. / EIT

(Zaak T-76/15) (1)

((„Onderzoek en technologische ontwikkeling - EIT - Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 - Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor de aanwijzing van een kennis- en innovatiegemeenschap - Afwijzing van de offerte van verzoeksters - Verordening (EG) nr. 294/2008 - Verordening (EU) nr. 1290/2013 - Onrechtmatige delegatie van bevoegdheden”))

(2018/C 072/39)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Lunebourg, Duitsland), CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Slovenië), Evotec AG (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk vertegenwoordigd door U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß en A. Richter, vervolgens door Soltész, Weiß en Richter, en tenslotte door Soltész en Weiß, advocaten)

Verwerende partij: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (vertegenwoordigers: M. Kern, gemachtigde, bijgestaan door P. de Bandt en M. Gherghinaru, advocaten)

Interveniënten aan de zijde van verzoekende partijen: Republiek Malta (vertegenwoordiger: M. E. Perici Calascione, advocaat) en Stiftung Universität Lüneburg (vertegenwoordiger: F. Oehl, advocaat)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van de besluiten van 9 december 2014, waarvan de inhoud is medegedeeld bij brief van 10 december 2014 en bij welke het EIT de kennis- en innovatiegemeenschap (KIG) „Innovatie voor gezond leven en actief ouder worden” heeft aangewezen en het door het Kenup-consortium ingediende voorstel heeft afgewezen.

Dictum

1)

De besluiten van 9 december 2014, waarvan de inhoud is medegedeeld bij brief van 10 december 2014 en bij welke het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) de kennis- en innovatiegemeenschap (KIG) „Innovatie voor gezond leven en actief ouder worden” heeft aangewezen en het door het Kenup-consortium ingediende voorstel heeft afgewezen, worden nietig verklaard.

2)

Het EIT draagt zijn eigen kosten en die van Kenup Foundation, Candena GmbH, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo en Evotec AG.


(1)  PB C 146 van 4.5.2015.