25.1.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/78


Beroep ingesteld op 17 november 2015 — ZZ/Parlement

(Zaak F-142/15)

(2016/C 027/101)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: A. Tymen, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Parlement om geen gevolg te geven aan verzoeksters verzoek om bijstand en verzoek om vergoeding van de immateriële schade die zij zou hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van 11 april 2015 tot afwijzing van haar verzoek om bijstand van 11 december 2014;

nietigverklaring van het op 24 augustus 2015 ontvangen besluit van 20 augustus 2015 tot afwijzing van haar klacht van 24 april 2015;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor haar immateriële schade welke ex aequo et bono op 50 000 EUR wordt begroot;

verwijzing van het Europees Parlement in alle kosten.