19.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/11


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Varbergs tingsrätt (Zweden) op 28 augustus 2015 — P/Q

(Zaak C-455/15)

(2015/C 346/12)

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Varbergs tingsrätt

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: P

Verwerende partij: Q

Prejudiciële vraag

Moet Varbergs tingsrätt overeenkomstig artikel 23a van verordening Brussel II (1) of een andere bepaling [daarvan] en ongeacht artikel 24 van deze verordening weigeren de beslissing van de rechter van Silute (Litouwen) van 18 februari 2015, zie bijlage a, te erkennen en dus doorgaan met de behandeling van de voor Varbergs tingsrätt aanhangige procedure inzake gezagsrecht?


(1)  Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1347/2000 (PB L 338, blz. 1).