30.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 30/12


Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 30 november 2016 — Europese Commissie/Franse Republiek, Orange, Bondsrepubliek Duitsland

(Zaak C-486/15 P) (1)

((Hogere voorziening - Staatssteun - Financiële maatregelen ten gunste van France Télécom - Aanbod van een aandeelhoudersvoorschot - Publieke verklaringen van de vertegenwoordigers van de Franse Staat - Beschikking waarbij de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard - Begrip „steun” - Begrip „economisch voordeel” - Criterium van de voorzichtige particuliere investeerder - Motiveringsplicht van het Gerecht - Grenzen van de rechterlijke toetsing - Onjuiste voorstelling van de litigieuze beschikking))

(2017/C 030/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Giolito, B. Stromsky, D. Grespan en T. Rusche, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure: Franse Republiek (vertegenwoordigers: G. de Bergues, D. Colas en J. Bousin, gemachtigden), Orange, voorheen France Télécom (vertegenwoordigers: S. Hautbourg en S. Cochard-Quesson, avocats) en Bondsrepubliek Duitsland

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 381 van 16.11.2015.