3.4.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/13


Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 januari 2017 — Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia, PT, Raad van de Europese Unie, Europese Commissie

(Gevoegde zaken C-247/15 P, C-253/15 P en C-259/15 P) (1)

([Hogere voorziening - Dumping - Uitvoeringsverordening (EU) nr. 501/2013 - Invoer van rijwielen verzonden uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Tunesië - Uitbreiding van het op de invoer van rijwielen van oorsprong uit China ingestelde definitieve antidumpingrecht tot die invoer - Verordening (EG) nr. 1225/2009 - Artikel 13 - Ontwijking - Artikel 18 - Niet-medewerking - Bewijs - Bundel onderling overeenstemmende aanwijzingen])

(2017/C 104/20)

Procestaal: Engels

Partijen

(Zaak C-247/15 P)

Rekwirante: Maxcom Ltd (représentants: L. Ruessmann, avocat, en J. Beck, solicitor)

Andere partijen in de procedure: Chin Haur Indonesia, PT (vertegenwoordigers: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, en F.-C. Laprévote, avocat), Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Boelaert en vervolgens H. Marcos Fraile en M. B. Driessen, gemachtigden, bijgestaan door R. Bierwagen en C. Hipp, Rechtsanwälte), Europese Commissie (vertegenwoordigers: J.-F. Brakeland en M. França, gemachtigden)

(Zaak C-253/15 P)

Rekwirante: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J.-F. Brakeland en M. França, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure: Chin Haur Indonesia PT (vertegenwoordigers: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, en F.-C. Laprévote, avocat), Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Boelaert en vervolgens H. Marcos Fraile en B. Driessen, gemachtigden, bijgestaan door R. Bierwagen en C. Hipp, Rechtsanwälte), Maxcom Ltd (vertegenwoordigers: L. Ruessmann, avocat, en J. Beck, solicitor)

(Zaak C-259/15 P)

Rekwirant: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Boelaert en vervolgens H. Marcos Fraile en B. Driessen, gemachtigden, bijgestaan door R. Bierwagen en C. Hipp, Rechtsanwälte)

Andere partijen in de procedure: Chin Haur Indonesia PT (vertegenwoordigers: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, en F.-C. Laprévote, avocat), Europese Commissie (vertegenwoordigers: MM. J.-F. Brakeland en M. França, gemachtigden), Maxcom Ltd (vertegenwoordigers: L. Ruessmann, avocat, en M. J. Beck, solicitor)

Dictum

1)

Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 19 maart 2015, Chin Haur Indonesia/Raad (T-412/13, EU:T:2015:163) wordt vernietigd.

2)

Het door Chin Haur Indonesia PT in zaak T-412/13 bij het Gerecht van de Europese Unie ingestelde beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

3)

Chin Haur Indonesia PT wordt verwezen in haar eigen kosten en in de kosten die Maxcom en de Raad van de Europese Unie zijn opgekomen in de procedure in eerste aanleg in zaak T-412/13 en in de procedures in hogere voorziening.

4)

Chin Haur Indonesia PT wordt verwezen in de kosten die de Europese Commissie zijn opgekomen in zaak C-253/15 P.

5)

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten betreffende de procedures in hogere voorziening in de zaken C-247/15 P en C-259/15 P en betreffende de procedure in eerste aanleg in zaak T-412/13.


(1)  PB C 262 van 10.8.2015.

PB C 254 van 8.3.2015.