13.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 361/14


Beroep ingesteld op 31 juli 2014 — Laverana/BHIM (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Zaak T-572/14)

2014/C 361/19

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Duitsland) (vertegenwoordigers: J. Wachinger, M. Zöbisch en D. Chatterjee, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 27 mei 2014 in zaak R 527/2014-4 vernietigen;

het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk met het woordelement „BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 35 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 1 2 1 30  076

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen:

schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009;

misbruik van bevoegdheid door een beslissing op basis van mededingingsrechtelijke overwegingen.