29.9.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 339/20


Beroep ingesteld op 16 juli 2014 — Sheraton International IP/BHIM — Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

(Zaak T-536/14)

2014/C 339/24

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Sheraton International IP LLC (Stamford, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: E. Armijo Chávarri, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Australia)

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 20 april 2014 in de gevoegde zaken R 240/2013-5 en R 303/2013-5 te vernietigen;

verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk bevattende de woordelementen „PARK REGIS” voor diensten van de klassen 35, 36 en 43 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 9 4 88  933

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: gemeenschapsmerkinschrijvingen, internationale merkinschrijvingen en het bekende merk „ST REGIS”

Beslissing van de oppositieafdeling: gedeeltelijke toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009