28.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/26


Beroep ingesteld op 30 mei 2014 — Yassin/Raad

(Zaak T-376/14)

2014/C 245/35

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Caïro, Egypte) (vertegenwoordigers: J. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe en A. Yehia, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies

het beroep ontvankelijk en gegrond verklaren;

besluit 2014/153 nietig verklaren, voor zover daarbij de bij besluit 2011/172/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte tegen verzoekster vastgestelde beperkende maatregelen zijn verlengd tot en met 22 maart 2015;

de Raad van de Europese Unie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter staving van haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan, die in wezen overeenkomen met die welke zijn aangevoerd in zaak T-375/14, Al Naggar/Raad.