Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 26 april 2018 –
Messi Cuccittini/EUIPO – J-M.‑E.V. e hijos (MESSI)

(Zaak T‑554/14)

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk MESSI – Oudere Uniewoordmerken MASSI – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”

1. 

Uniemerk–Definitie en verkrijging van het Uniemerk–Relatieve weigeringsgronden–Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten–Gevaar voor verwarring met het oudere merk–Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 35, 36, 65‑67)

2. 

Uniemerk–Definitie en verkrijging van het Uniemerk–Relatieve weigeringsgronden–Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten–Gevaar voor verwarring met het oudere merk–Beoordeling van het verwarringsgevaar–Bepaling van het relevante publiek–Aandachtsniveau van het publiek

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punt 37)

3. 

Uniemerk–Definitie en verkrijging van het Uniemerk–Relatieve weigeringsgronden–Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten–Gevaar voor verwarring met het oudere merk–Beeldmerk MESSI en woordmerken MASSI

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 42, 56, 61‑64, 75‑78)

4. 

Uniemerk–Beroepsprocedure–Beroep bij de Unierechter–Bevoegdheid van het Gerecht–Toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep–Heronderzoek van de feitelijke omstandigheden tegen de achtergrond van niet eerder voor de instanties van het Bureau overgelegde bewijzen–Daarvan uitgesloten

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65)

(zie punt 57)

5. 

Uniemerk–Procedurevoorschriften–Ambtshalve onderzoek van de feiten–Oppositieprocedure–Onderzoek beperkt tot de aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten–Inaanmerkingneming van algemeen bekende feiten

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 76, lid 1)

(zie punt 60)

6. 

Uniemerk–Definitie en verkrijging van het Uniemerk–Relatieve weigeringsgronden–Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten–Overeenstemming van de betrokken merken–Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punt 70)

7. 

Uniemerk–Definitie en verkrijging van het Uniemerk–Relatieve weigeringsgronden–Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten–Gevaar voor verwarring met het oudere merk–Overeenstemming van de betrokken merken–Geschiktheid van de begripsmatige verschillen om de visuele of fonetische overeenstemmingen te neutraliseren–Voorwaarden

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punt 73)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 23 april 2014 (zaak R 1553/2013‑1) inzake een oppositieprocedure tussen J‑M.‑E.V. e hijos en L. A. Messi Cuccittini

Dictum

1) 

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 23 april 2014 (zaak R 1553/2013‑1) wordt vernietigd.

2) 

Het EUIPO draagt, naast zijn eigen kosten, de kosten van Lionel Andrés Messi Cuccittini.

3) 

J-M.‑E.V. e hijos, SRL zal haar eigen kosten dragen.