22.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 68/27


Beschikking van het Gerecht van 17 december 2015 — Murnauer Markenvertrieb/BHIM — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Zaak T-534/14) (1)

((„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Intrekking van de oppositie - Afdoening zonder beslissing”))

(2016/C 068/35)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Duitsland) (vertegenwoordigers: F. Traub en D. Horst, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: D. Walicka, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: A. Renck en M. Petersen, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 5 mei 2014 (zaak R 2041/2012-2) inzake een oppositieprocedure tussen Murnauer Markenvertieb GmbH en Bach Flower Remedies Ltd

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2)

Murnauer Markenvertrieb GmbH en Bach Flower Remedies Ltd worden verwezen in hun eigen kosten alsmede elk in de helft van de kosten van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).


(1)  PB C 351 van 6.10.2014.