20.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 372/23


Beschikking van het Gerecht van 3 september 2014 — ANKO/Commissie en REA

(Zaak T-165/14) (1)

2014/C 372/29

Procestaal: Grieks

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 175 van 10.6.2014.