23.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 389/43


Arrest van het Gerecht van 30 september 2015 — Tilda Riceland Private/BHIM — Siam Grains (BASmALI)

(Zaak T-136/14) (1)

([„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsmerk BASmALI - Niet-ingeschreven ouder merk of ouder teken BASMATI - Relatieve weigeringsgrond - Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/46)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (vertegenwoordigers: S. Malynicz, barrister, N. Urwin en D. Sills, solicitors)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: P. Geroulakos en P. Bullock, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailand)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 18 december 2013 (zaak R 1086/2012-4) inzake een oppositieprocedure tussen Tilda Riceland Private Ltd en Siam Grains Co. Ltd

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 december 2013 (zaak R 1086/2012-4) wordt vernietigd.

2)

Het BHIM draagt zijn eigen kosten alsook die van Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  PB C 135 van 5.5.2014.