27.4.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 123/19


Beroep ingesteld op 19 februari 2013 — Cadbury Holdings/BHIM — Société des produits Nestlé (Vorm van een chocoladereep met vier vingers)

(Zaak T-112/13)

2013/C 123/32

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: T. Mitcheson, barrister, P. Walsh en S. Dunstan, solicitors)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Zwitserland)

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep in zaak R 513/2011-2 van 11 december 2012 vernietigen, behalve voor zover de kamer van beroep heeft vastgesteld dat het merk intrinsiek onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, mist;

het BHIM verwijzen in de kosten van dit beroep en interveniënte verwijzen in de kosten van de procedures voor de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd: driedimensionaal merk in de vorm van een chocoladereep met vier vingers voor waren van klasse 30 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 2 632 529

Houder van het gemeenschapsmerk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: verzoekster

Motivering van de vordering tot nietigverklaring: De vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op de gronden van artikel 52, lid 1, sub a, juncto artikel 7, lid 1, sub b, c, d en e-ii, van verordening nr. 207/2009 van de Raad

Beslissing van de nietigheidsafdeling: nietigverklaring van het gemeenschapsmerk

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de bestreden beslissing

Aangevoerde middelen: schending van artikel 52, lid 1, sub a, juncto artikel 7, lid 1, sub b, c, d, en e-ii, van verordening nr. 207/2009 van de Raad