24.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 194/38


Beschikking van het Gerecht van 11 april 2014 — Serco Belgium e.a./Commissie

(Zaak T-644/13) (1)

2014/C 194/54

Procestaal: Engels

De president van de Vierde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 24 van 25.1.2014.