30.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/16


Beschikking van de president van het Hof van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy — Polen) — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, in aanwezigheid van P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

(Zaak C-633/13) (1)

2014/C 202/19

Procestaal: Pools

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 71 van 8.3.2014.