30.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 30/2


Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 23 november 2016 — Europese Commissie/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

(Zaak C-673/13 P) (1)

([Hogere voorziening - Toegang tot documenten van de instellingen - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Milieu - Verdrag van Aarhus - Verordening (EG) nr. 1367/2006 - Artikel 6, lid 1 - Risico van aantasting van de commerciële belangen van een natuurlijke of rechtspersoon - Begrip „informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu” - Documenten betreffende de toelatingsprocedure voor een werkzame stof die is opgenomen in gewasbeschermingsmiddelen - Werkzame stof glyfosaat])

(2017/C 030/02)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Smulders, P. Ondrůšek, P. Oliver en L. Pingnataro-Nolin, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van rewkriante: American Chemistry Council Inc. (ACC), CropLife America Inc., National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (vertegenwoordigers: M. Abenhaïm, advocaat, K. Nordlander, advocat, en P. Harrison, solicitor), CropLife International AISBL (CLI) (vertegenwoordigers: D. Abrahams, barrister, R. Cana en E. Mullier, advocaten, en A. Patsa, dikigoros), European Chemical Industry Council (Cefic), European Crop Protection Association (ECPA) (vertegenwoordigers: I. Antypas en D. Waelbroeck, advocaten, en D. Slater, solicitor), European Crop Care Association (ECCA) (vertegenwoordiger: S. Pappas, dikigoros), Bondsrepubliek Duitsland (vertegenwoordigers: T. Henze en A. Lippstreu, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (vertegenwoordigers: B.N. Kloostra en A. van den Biesen, advocaten)

Interveniënt aan de zijde van de andere partijen in de procedure: Koninkrijk Zweden (vertegenwoordigers: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz en N. Otte Widgren, gemachtigden)

Dictum

1)

Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 8 oktober 2013, Stichting Greenpeace Nederland en PAN Europe/Commissie (T-545/11, EU:T:2013:523), wordt vernietigd.

2)

Zaak T-545/11 wordt terugverwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.

3)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.


(1)  PB C 71 van 8.3.2014.