8.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 164/17


Beschikking van het Gerecht van 9 april 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals e.a./Raad

(Zaak T-28/12) (1)

(Dumping - Invoer van bepaalde vetalcoholen en mengsels daarvan, van oorsprong uit India, Indonesië en Maleisië - Definitief antidumpingrecht - Vaststelling van nieuwe verordening - Verlies van procesbelang - Afdoening zonder beslissing)

2013/C 164/32

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonesië), Ecogreen Oleochemials (Singapore), Pte Ltd (Singapore; Republiek Singapore), en Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Rosslau, Duitsland) (vertegenwoordigers: F. Graafsma en J. Cornelis, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J.-P. Hix, gemachtigde, bijgestaan door G. Berrisch en N. Chesaites, advocaten)

Voorwerp

Beroep tot gedeeltelijke nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) nr. 1138/2011 van de Raad van 8 november 2011 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en definitieve inning van het voorlopige recht op bepaalde vetalcoholen en mengsels daarvan, van oorsprong uit India, Indonesië en Maleisië (PB L 293, blz.1), voor zover zij een antidumpingrecht oplegt aan PT Ecogreen Oleochemicals.

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2)

Op het verzoek tot interventie van Sasol Olefins & Surfactants GmbH en Sasol Germany GmbH behoeft geen uitspraak te worden gedaan.

3)

De Raad van de Europese Unie zal, naast haar eigen kosten, ook de kosten van PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd en Ecogreen Oleochemicals GmbH dragen.

4)

Sasol Olefins & Surfactants en Sasol Germany zullen hun eigen kosten dragen.


(1)  PB C 73 van 10.3.2012.