22.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 68/26


Arrest van het Gerecht van 10 december 2015 — Front Polisario/Raad

(Zaak T-512/12) (1)

((„Externe betrekkingen - Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Marokko - Liberalisering van het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten - Toepassing van de overeenkomst op de Westelijke Sahara - Front Polisario - Beroep tot nietigverklaring - Procesbekwaamheid - Rechtstreekse en individuele geraaktheid - Ontvankelijkheid - Overeenstemming met het internationale recht - Motiveringsplicht - Rechten van verdediging”))

(2016/C 068/33)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (vertegenwoordigers: aanvankelijk C.-E. Hafiz en G. Devers, vervolgens G. Devers, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová en N. Rouam, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta en D. Stefanov, vervolgens F. Castillo de la Torre en E. Paasivirta, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van besluit 2012/497/EU van de Raad van 8 maart 2012 inzake de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de Protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (PB L 241, blz. 2)

Dictum

1)

Besluit 2012/497/EU van de Raad van 8 maart 2012 inzake de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten, inzake de vervanging van de Protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, wordt nietig verklaard voor zover daarbij de toepassing van die overeenkomst op de Westelijke Sahara wordt goedgekeurd.

2)

De Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie zullen elk hun eigen kosten alsmede die van het Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) dragen.


(1)  PB C 55 van 23.2.2013.