10.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 269/52


Beroep ingesteld op 1 juli 2011 — Restoin/BHIM (EQUIPMENT)

(Zaak T-356/11)

2011/C 269/116

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Christian Restoin (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: A. Alcaraz, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van 14 april 2011 in zaak R 1430/2010-4;

verwijzing van het BHIM in de kosten van C. Restoin.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „EQUIPMENT” voor waren en diensten van de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35 — aanvraag nr. 8 722 076

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de inschrijvingsaanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 doordat het betrokken teken onderscheidend vermogen bezit uitgaande van de perceptie van het doelpubliek en met betrekking tot de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, alsmede van artikel 75 van deze verordening doordat de motivering van de kamer van beroep (i) niet algemeen mag zijn daar de bedoelde waren niet voldoende homogeen zijn en (ii) niet coherent is.