16.11.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 336/23


Beschikking van het Gerecht van 11 september 2013 — Melkveebedrijf Overenk e.a./Commissie

(Zaak T-540/11) (1)

(Beroep tot schadevergoeding - Heffing in sector melk en zuivelproducten - Verordening (EG) nr. 1468/2006 - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

2013/C 336/47

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partijen: Melkveebedrijf Overenk BV (Sint Anthonis, Nederland); Maatschap Veehouderij Kwakernaak (Oosterwolde, Nederland); Mulders Agro vof (Heerle, Nederland); Melkveebedrijf Engelen vof (Grashoek, Nederland); Melkveebedrijf De Peel BV (Heusden, Nederland), en Mathijs Moonen (Nederweert, Nederland) (vertegenwoordigers: P. Mazel en A. van Beelen, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: Z. Malůšková en B. Burggraaf, gemachtigden)

Voorwerp

Vordering tot vergoeding van de schade die verzoekers beweerdelijk hebben geleden door verordening (EG) nr. 1468/2006 van de Commissie van 4 oktober 2006 tot wijziging van verordening (EG) nr. 595/2004 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (PB L 274, blz. 6)

Dictum

1.

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2.

Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel BV en Mathijs Moonen worden verwezen in de kosten.


(1)  PB C 347 van 26.11.2011.