27.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 380/6


Arrest van het Gerecht van 11 september 2014 — Gold East Paper en Gold Huasheng Paper/Raad

(Zaak T-443/11) (1)

((„Dumping - Invoer van gestreken fijn papier uit China - Status van marktgerichte onderneming - Termijn voor vaststelling van het besluit over deze status - Zorgvuldig en onpartijdig onderzoek - Rechten van verdediging - Kennelijk onjuiste beoordeling - Beginsel van behoorlijk bestuur - Bewijslast - Schade - Bepaling van winstmarge - Definitie van betrokken product - Bedrijfstak van de Gemeenschap - Causaal verband”))

2014/C 380/07

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, China) en Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (vertegenwoordigers: V. Akritidis, Y. Melin en F. Crespo, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J.-P. Hix, gemachtigde, aanvankelijk bijgestaan door G. Berrisch, A. Polcyn, advocaten, en N. Chesaites, barrister, vervolgens door B. O’Connor, solicitor, en S. Gubel, advocaat)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. França en A. Stobiecka-Kuik, gemachtigden), Cepifine AISBL (Brussel, België), Sappi Europe SA (Brussel), Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italië) en Lecta SA (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: L. Ruessmann en W. Berg, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) nr. 451/2011 van de Raad van 6 mei 2011 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op gestreken fijn papier van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB L 128, blz. 1), voor zover deze op verzoeksters betrekking heeft

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd en Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd zullen naast hun eigen kosten die van de Raad van de Europese Unie, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA en Lecta SA dragen.

3)

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 298 van 8.10.2011.