28.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 25/69


Beroep ingesteld op 18 oktober 2011 — ZZ/ECDC

(Zaak F-107/11)

(2012/C 25/132)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: E. Mylonas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het beoordelingsrapport van de verzoekende partij over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2010

Conclusies van de verzoekende partij

het beoordelingsrapport van 8 februari 2011 nietig verklaren, en

indien nodig:

het besluit van de directeur van het ECDC van 9 september 2011 tot afwijzing van haar klacht nietig verklaren;

het advies van het paritaire comité van 30 juni 2011 en het besluit van de beoordelaar in beroep van 5 juli 2011 nietig verklaren;

het rapport van de tweede beoordelaar van 15 april 2011 nietig verklaren;

het ECDC verwijzen in de kosten.