10.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 269/39


Beschikking van de president van het Hof van 7 juli 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Frosinone — Italië) — Procura della Repubblica/Patrick Conteh

(Zaak C-169/11) (1)

2011/C 269/84

Procestaal: Italiaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 173 van 11.6.2011.