Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 12 september 2012 – Ertmer/BHIM – Caterpillar (erkat)

(Zaak T-566/10)

„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapswoordmerk erkat – Oudere communautaire en nationale woord- en beeldmerken ,CAT’ – Relatieve weigeringsgronden – Verwarringsgevaar – Afbreuk aan reputatie – Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Motiveringsverplichting”

1.                     Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk – Beoordeling van verwarringsgevaar (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 15, 19, 20)

2.                     Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van betrokken merken – Beoordelingscriteria (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 18, 27)

3.                     Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk – Woordmerk erkat – Woord- en beeldmerken CAT (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 40, 42-45, 51-55)

4.                     Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Verband tussen merken (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5) (cf. punt 58)

5.                     Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Door houder te leveren bewijzen – Niet-hypothetische kans op ongerechtvaardigd voordeel of schade in de toekomst (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 5) (cf. punten 59, 60)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 7 september 2010 (zaak R 270/2010-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Caterpillar, Inc. en Jutta Ertmer

Dictum

1)

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 7 september 2010 (zaak R 270/2010-1) wordt vernietigd.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Het BHIM en Caterpillar, Inc. worden verwezen in de kosten.