26.1.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/45


Beschikking van het Gerecht van 23 november 2012 — Crocs/BHIM — Holey Soles Holdings en PHI (Afbeeldingen van schoeisel)

(Zaak T-302/10) (1)

(Gemeenschapsmerk - Vordering tot nietigverklaring - Intrekking van vordering tot nietigverklaring - Afdoening zonder beslissing)

2013/C 26/87

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Crocs, Inc. (Niwot, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: I.R. Craig, solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: S. Hanne, gemachtigde)

Andere partijen in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada); en Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Frankrijk)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 26 maart 2010 (zaak R 9/2008-3) houdende een nietigheidsprocedure tussen Holey Shoes Holdings Ltd en Partenaire Hospitalier International en Crocs, Inc.

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2)

Verzoekster wordt verwezen in haar eigen kosten en die van verweerder.


(1)  PB C 260 van 25.9.2010.