6.8.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 232/23


Beschikking van de president van het Hof van 7 juni 2011 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen — België) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10)/Belgische Staat — FOD Financiën

(Gevoegde zaken C-622/10 en C-623/10) (1)

2011/C 232/39

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaken gelast.


(1)  PB C 80 van 12.3.2011.