18.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 346/22


Beschikking van het Hof van 2 september 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie

(Zaak C-28/10 P) (1)

(Hogere voorziening - Artikel 119 van het Reglement voor de procesvoering - Onregelmatige conclusies - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

2010/C 346/37

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Mehmet Salih Bayramoglu (vertegenwoordiger: A. Riza QC)

Andere partijen in de procedure: Europees Parlement (vertegenwoordigers: C. Karamarcos en N. Görlitz, gemachtigden), Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Balta en E. Finnegan, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 24 september 2009, Bayramoglu/Parlement en Raad (T-110/09), waarbij het Gerecht een beroep tot nietigverklaring van besluit 2004/511/EG van de Raad van 10 juni 2004 betreffende de vertegenwoordiging van het Cypriotische volk in het Europees Parlement in geval van een regeling voor de kwestie Cyprus, kennelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard — Beroep te laat ingesteld

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt verworpen.

2)

Bayramoglu wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 80 van 27.03.2010.