Beschikking van de president van het Gerecht van 15 december 2009 – Noko Ngele/Commissie

(Zaak T-390/09 R)

„Kort geding – Afdoening zonder beslissing”

Kort geding – Voorlopige maatregelen – Eerder verworpen beroep in hoofdzaak – Verzoek dat zonder voorwerp is geraakt – Afdoening zonder beslissing (Art. 279 VWEU) (cf. punten 3-4)

Voorwerp

Verzoek voorlopige maatregelen te gelasten teneinde te waarborgen dat de schade die de verzoekende partij stelt te hebben geleden door het onrechtmatige gedrag van een lid van de Commissie en van bepaalde personeelsleden van deze instelling, wordt hersteld

Dictum

1)

Op het verzoek in kort geding behoeft niet te worden beslist.

2)

De verzoekende partij zal haar eigen kosten dragen.