Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 20 september 2012 – DEI/Commissie

(Zaak T-421/09)

„Mededinging – Misbruik van machtspositie – Griekse markt van levering van bruinkool en groothandelsmarkt voor elektriciteit – Beschikking tot invoering van specifieke maatregelen om concurrentiebeperkende effecten te verhelpen van inbreuk op artikel 86, lid 1, EG juncto artikel 82 EG die in eerdere beschikking was vastgesteld – Artikel 86, lid 3, EG – Nietigverklaring van eerdere beschikking”

Beroep tot nietigverklaring – Bestreden handeling – Beschikking tot vaststelling van maatregelen om in eerdere beschikking vastgestelde concurrentiebeperkende inbreuk te verhelpen – Geen rechtsgrondslag – Nietigverklaring (Art. 86, lid 3, EG; art. 263 VWEU) (cf. punten 38-40)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking C(2009) 6244 def. van de Commissie van 4 augustus 2009 tot invoering van specifieke maatregelen om de concurrentiebeperkende effecten te verhelpen van de inbreuk waarvan sprake was in de beschikking van de Commissie van 5 maart 2008 betreffende het verlenen of in stand houden door de Helleense Republiek van rechten voor lignietwinning ten gunste van DEI

Dictum

1)

Beschikking C(2009) 6244 def. van de Commissie van 4 augustus 2009 tot invoering van specifieke maatregelen om de concurrentiebeperkende effecten te verhelpen van de inbreuk waarvan sprake was in de beschikking van de Commissie van 5 maart 2008 betreffende het verlenen of in stand houden door de Helleense Republiek van rechten voor lignietwinning ten gunste van Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), wordt nietig verklaard.

2)

De Europese Commissie wordt, naast in haar eigen kosten, verwezen in die van DEI.

3)

De Helleense Republiek draagt haar eigen kosten.