Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 26 september 2012 – Serrano Aranda/BHIM – Burg Groep (LE LANCIER)

(Zaak T-265/09)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk LE LANCIER – Oudere nationale woord- en beeldmerken EL LANCERO – Relatieve weigeringsgronden – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Afwijzing van oppositie”

1.                     Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk – Beoordeling van verwarringsgevaar – Criteria (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 15, 16, 43, 74, 75)

2.                     Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met ouder merk – Woordmerk LE LANCIER – Woord- en beeldmerken EL LANCERO (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 18, 70, 76)

3.                     Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Soortgelijkheid van betrokken waren of diensten – Beoordelingscriteria – Complementariteit van waren (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 22, 34)

4.                     Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van betrokken merken – Beoordelingscriteria – Samengesteld merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b) (cf. punten 51, 52)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 27 maart 2009 (zaak R 366/2008-1) inzake een oppositieprocedure tussen Enrique Serrano Aranda en Burg Groep BV

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Enrique Serrano Aranda wordt verwezen in de kosten.