4.8.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 235/13


Arrest van het Gerecht van 27 juni 2012 — Hearst Communications/BHIM — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

(Zaak T-344/09) (1)

(Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk COSMOBELLEZA - Oudere nationale en internationale woord- en beeldmerken COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION en THE COSMOPOLITAN SHOW - Niet-ingeschreven merken en handelsbenamingen COSMO en COSMOPOLITAN - Relatieve weigeringsgronden - Geen verwarringsgevaar - Geen overeenstemmende merken - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)

2012/C 235/31

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Hearst Communications, Inc. (New York, Verenigde Staten van Amerika) (vertegenwoordigers: A. Nordemann, C. Czychowski en A. Nordemann-Schiffel, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Bartos vervolgens V. Melgar, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Vida Estética, SL (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordiger: A. I. Alejos Cutuli, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 4 juni 2009 (zaak R 770/2007-2) inzake een oppositieprocedure tussen Hearst Communications, Inc. en Vida Estética, SL

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Hearst Communications, Inc. wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 256 van 24.10.2009.