26.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/24


Beschikking van de president van het Hof van 30 november 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Mercantil — Spanje) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

(Zaak C-387/09) (1)

2011/C 63/46

Procestaal: Spaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 312 van 19.12.2009.