30.8.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 223/47


Beroep ingesteld op 13 juni 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/BHIM — Schwarzbräu (Alaska)

(Zaak T-226/08)

(2008/C 223/83)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Duitsland) (vertegenwoordiger: P. Wadenbach, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Duitsland)

Conclusies

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 8 april 2008 (zaak R 1124/2004-4) te vernietigen;

het gemeenschapsmerk nr. 505 503 „Alaska” wegens het bestaan van absolute weigeringsgronden volledig te schrappen;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure;

subsidiair ten opzichte van de tweede vordering, het gemeenschapsmerk nr. 505 503 „Alaska” tenminste voor de volgende waren nietig te verklaren: „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken behorend tot klasse 32”.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring is gevorderd: woordmerk „Alaska” voor waren van klasse 32 (gemeenschapsmerk nr. 505 503).

Houder van het gemeenschapsmerk: Schwarzbräu GmbH.

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: verzoekster.

Beslissing van de nietigheidsafdeling: vordering tot vaststelling van nietigheid van het betrokken merk ten dele toegewezen.

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de bestreden beslissing en afwijzing van de vordering tot vaststelling van nietigheid van het betrokken merk.

Aangevoerde middelen: Schending van artikel 7, lid 1, sub b, c en g, van verordening (EG) nr. 40/94 (1).


(1)  Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).